Naukowiec, analityk, programista, przedsiębiorca, manager. Szukający nowych doświadczeń i możliwości rozwoju. Uwielbiający zbierać i analizować dane oraz automatyzować procesy, a jednocześnie zwracający uwagę na estetykę. Ścisły umysł ze zdolnościami muzycznymi i okazjonalnym zacięciem filozoficznym.

Doświadczenie zawodowe

 • 2020 - aktualnie

  Współzałożyciel, Członek Zarządu, pełniący obowiązki CFO/COO (Dyrektora Finansowego/Zarządzającego)

  BeeGraphene Sp. z o.o., Mielec

  Producent wysokiej jakości grafenu na węgliku krzemu, głównie na międzynarodowy rynek badawczo-rozwojowy.

  • Zarządzanie finansami, pracownikami, sprawami organizacyjnymi, informatycznymi oraz prawnymi, podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących działalności przedsiębiorstwa
  • Fakturowanie, kontakt z księgowością, dbanie o dokumentację formalną i prawną, tworzenie modeli finansowych
  • Przygotowanie strony internetowej (najpierw Grav, aktualnie Wordpress), założenie i utrzymanie systemu ERP (Odoo, Linux, Azure)
  • Koordynowanie prac nad identyfikacją wizualną oraz tworzenie drobnych elementów graficznych (Corel, Inkscape, GIMP)
  • Reprezentowanie firmy na krajowych i międzynarodowych wydarzeniach
  • Pozyskiwanie dofinansowania (napisany i uzyskany grant z programu POPW 1.1.1, napisany i uzyskany grant rzędu 1 milion złotych z programu POPW 1.1.2, napisany i uzyskany grant z programu EIT RawMaterials Accelerator)
  • Wspieranie działań produkcyjnych oraz prac badawczo-rozwojowych
 • 2021 - 2023 (2 lata)

  Współwłaściciel pełniący obowiązki Konsultanta Technologicznego

  Weregolf Sp. z o.o., Puławy

  Firma zajmuje się tworzeniem rozwiązania wspomagającego naukę gry w golfa i zmniejszającego kontuzjogenność tego sportu. Rozwiązanie oparte jest na stroju typu motion-capture, analizie informacji pochodzących ze stroju oraz haptycznej informacji zwrotnej.

  • Konsultowanie możliwości technologicznych oraz zastosowanych technologii.
  • Tworzenie prototypowych rozwiązań informatycznych — czytanie danych ze stroju motion capture w czasie rzeczywistym, tworzenie wykresów, analiza poprawności ruchu. Python (matplotlib, numpy, scipy, sklearn, PySimpleGUI, requests, multiprocessing).
  • Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie (zdobyty grant rzędu 1 milion złotych z programu POPW 1.1.2, przygotowany wniosek o grant POWER SMART).
  • Wspieranie zarządzania pracownikami, finansami, sprawami organizacyjnymi
  • Uczestniczenie w testach rozwiązania w terenie
 • 2017 - 2021 (3 lata)

  Full-stack web developer

  Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

  • Projektowanie, tworzenie, wdrożenie oraz administracja dla różnorodnych stron i portali internetowych.
  • Przygotowanie strony serwerowej w PHP
  • Obsługa baz danych MySQL
  • Przygotowanie warstwy wizualnej oraz interfejsów (HTML, CSS, JavaScript)

  Przygotowane projekty:

  • Portal konferencji SIMS XXI — jednej z większych międzynarodowych konferencji dotyczących metody badawczej SIMS (Secondary Ion Mass Spectrometry) organizowanej co dwa lata w różnych miejscach na świecie. Aktualnie posiada wyłączoną większość funkcjonalności i funkcjonuje jako strona archiwalna.

   • Frontend na bazie wymagań i szkiców osób zarządzających konferencją. Prawie w całości HTML i CSS, trochę JavaScriptu.
   • Backend serwerowy w PHP.
   • Projekt bazy danych użytkowników, abstraktów, płatności, logów administracyjnych (MySQL).
   • System rejestracji uczestników konferencji wraz z systemem zgłaszania abstraktów do wystąpień ustnych oraz na sesje plakatowe. Obydwa systemy zintegrowane z systemem tworzenia konta użytkownika.
   • Integracja z systemem płatności elektronicznej.
   • Panel użytkownika oraz panele administracyjne do zarządzania użytkownikami.
   • Interaktywny harmonogram konferencji.
   • System mailingowy.
  • Portal X Krajowej Konferencji Nanotechnologii

   • Przygotowany na bazie portalu dla SIMS XXI jednak z dużo mniejszymi potrzebami co do funckcjonalności.
   • Dostosowanie frotendu do nowych wymagań.
   • Baza danych użytkoników i abstraktów.
   • System rejestracji uczestników, system zgłaszania abstraktów, system tworzenia konta użytkownika.
   • Panel użytkownika oraz panele administracyjne
  • Portal Zakładu Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii

   • Frontend na bazie Bootstrapa.
   • Backend serwerowy w PHP.
   • Panele administracyjne.
   • Baza publikacji, seminariów, konferencji, obron prac dyplomowych oraz aktualności w MySQL.
   • System ułatwienia dodawania publikacji na bazie API od DOI.org.
   • Dwie wersje językowe, polska i angielska.
  • Portal z “wizytówkami” pracowników Instytutu Fizyki

   • Panel administracyjny w podstawowym HTML i CSS z warstwą serwerową w PHP.
   • Baza pracowników w MySQL.
   • Frontend zapełniany poprzez JavaScript w związku z ograniczeniami Liferay CMS stosowanego na stronach UJ
  • Strona internetowa grupy prof. Zbigniewa Postawy

   • HTML i CSS na bazie szablonu HTML5 UP.
   • Dwie wersje językowe: polska i angielska.
 • 2013 - 2021 (7 lat)

  Członek grupy badawczej / Kierownik projektu badawczego

  Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

  • Prowadzenie prac badawczych.
  • Przygotowywanie wniosków grantowych i koordynacja ich wykonania.
  • Prowadzenie przeglądu literatury naukowej.
  • Tworzenie artykułów naukowych (MS Word, Latex, Corel, Inkscape).
  • Analiza danych (Python, C++, LabView, Comsol Multiphysics).
  • Wizualizacja danych (Origin, VMD, Python, MS Excel, Wolfram Mathematica).
  • Prezentowanie wyników na wydarzeniach krajowych i międzynarodowych.

  Programy grantowe, w których brałem udział:

  • NCN PRELUDIUM 2016/23/N/ST4/00971 “Zastosowanie ultracienkich swobodnych podłoży do analizy chemicznej ultracienkich warstw organicznych” (Kierownik projektu)
   • Modelowanie komputerowe dużych układów atomowych przy użyciu pakietu LAMMPS oraz Pythona.
   • Planowanie, prowadzenie i rozliczanie projektu.
  • NCN OPUS 2015/19/B/ST4/01892 “Badanie w skali nanometrycznej procesów towarzyszących obrazowaniu chemicznemu materiałów organicznych zawierających heteroatomy techniką SIMS”
   • Modelowanie komputerowe dużych układów atomowych przy użyciu pakietu LAMMPS oraz Pythona.
  • NCN OPUS 2013/09/B/ST4/00094 “Hybrydowy model procesu chemicznego profilowania głębokościowego warstw organicznych”
   • Modelowanie komputerowe dużych układów atomowych przy użyciu pakietu LAMMPS oraz Pythona.
  • NCBR LIDER 571/L-4/2012 “Nowa generacja magnetometrów atomowych na potrzeby medycyny i przemysłu”
   • Badanie światłowodów fotonicznych. Prowadzenie spektroskopii przy użyciu światłowodów z zawieszonym rdzeniem (SCF - Suspended-Core Fibres).
 • 2018 - 2020 (1,5 roku)

  Analityk / Koordynator

  Politechnika Krakowska, Kraków

  Praca w ramach projektu Horyzont 2020 nr 777443 “OaSIS: Optimizing Support for Innovative SMEs”. Projekt dotyczył analizy rodzaju wsparcia MŚP oferowanego w różnych państwach oraz ich wpływu na powodzenie rynkowe małych i średnich przedsiębiorstw.

 • 2015 - 2017 (2 lata)

  Specjalista ds. wniosków grantowych

  Centrum Transferu Technologii, Politechnika Krakowska, Kraków

  Zaangażowanie w pełny zakres przygotowania wniosków grantowych do programu Horyzont 2020 UE:

  • Przeszukiwanie i ocena możliwości grantowych w ramach programu Horyzont 2020.
  • Przygotowanie koncepcji projektu.
  • Poszukiwanie potencjalnych członków konsorcjum, przedstawianie koncepcji.
  • Koordynacja prac nad opracowaniem szczegółów projektu.
  • Koordynacja prac nad tworzeniem treści wniosku przez międzynarodowe konsorcjum.
  • Samodzielne tworzenie treści wniosku, scalanie treści tworzonych przez członków konsorcjum.
  • Tworzenie budżetu projektu. Negocjowanie z członkami konsorcjum ostatecznego kształtu budżetu.
  • Obsługa internetowego systemu składania wniosków.

  Lista przygotowanych wniosków grantowych:

  • INNOSUP-7-2015 (OPtIMISM), ocena: 14,5/15
  • INSO-4-2015 (OrIgAMI), ocena: 10,0/15
  • CO-CREATION-09-2016 (ESkIMo), ocena: 9,0/15
  • ICT-21-2016 (STORIES), ocena: 5,5/15
  • INNOSUP-7-2017 (OaSIS), ocena: 13,5/15 — wniosek zaakceptowany (549 750 euro)
 • 2013 (6 miesięcy)

  Programista

  Fundacja Akademia Astronomii, Kraków

  Projekt dotyczący utworzenia szerokiego zestawu interaktywnych ćwiczeń z matematyki i fizyki dla uczniów szkół podstawowych.

  • Przygotowanie kilkudziesięciu skryptów w środowisku Wolfram Mathematica obrazujących opisane ćwiczenia rachunkowe.
  • Przekształcenie opisu ćwiczenia na logikę programu zgodnie z dostarczonymi wytycznymi.
 • 2008 - 2011 (3 lata)

  Stanowiska administracyjne (Skarbnik / Vice Prezes / Prezes)

  Koło Naukowe Nanotechnologów, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

  Koło Naukowe zrzeszające studentów oraz sympatyków kierunku Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Koło organizuje dodatkowe zajęcia dla swoich członków oraz angażuje się w inicjatywy Wydziałowe (w szczególności promocję oraz edukację). Koło pozwala także realizować własne projekty studentom poprzez udostępnianie przestrzeni, wsparcie w pozyskaniu dofinansowania oraz ułatwienie kontaktu z innymi rocznikami studentów i kadrą naukową.

  • Organizacja warsztatów, wykładów i spotkań naukowych.
  • Organizacja spotkań zapoznawczych oraz integracyjnych.
  • Udział w studenckich konferencjach naukowych.
  • Zarządzanie finansami Koła.
  • Przygotowywanie kierunków rozwoju Koła.
  • Dbanie o dobry wizerunek Koła oraz pozyskanie nowych członków.

Projekty informatyczne

Baza jedzenia dla kotów

Na rynku dostępna jest bardzo szeroka oferta gotowego jedzenia dla zwierząt, w szczególności dla kotów. Istnieją wytyczne oraz dobre praktyki dotyczące żywienia kotów. Każde gotowe jedzenie posiada określenie składu, zarówno analitycznego, jak i rzeczowego. Nie znalazłem jednak nigdy prostej w obsłudze bazy danych agregującej te informacje i wskazującej które marki, rodzaje oraz smaki oferują jedzenie dobrej jakości.

Bazę zacząłem przygotowywać w 2019 roku. Wtedy powstała jej pierwsza wersja oparta na PHP i MySQLu. Informacje do niej zbierałem ręcznie, przepisując informacje dostępne w serwisach z karmą dla zwierząt. Zaimplementowałem w niej też system oceny jakości jedzenia na podstawie składu analitycznego.

Druga wersja bazy powstała w 2023 roku na bazie Django (Python), MySQLa oraz Bootstrapa. Dane zebrałem wstępnie poprzez scrapping (Python - scrapy) stron z karmą dla zwierząt, a następnie oczyszczam je półautomatycznie (Python + OpenAI GPT-4 z użyciem LangChain + sporo ręcznej roboty). Projekt jest ciągle na etapie rozwoju.

System analizy danych z modelowania komputerowego

Wynikiem modelowania układów atomowych metodą dynamiki molekularnej są duże zbiory położeń atomów w danych momentach czasu (dla każdego momentu czasowego kilkaset tysięcy atomów, parę GB danych). Nie istnieje ogólnodostępne oprogramowanie do analizy numerycznej tego typu danych. W ramach doktoratu przygotowałem, na własne potrzeby, system pozwalający na wczytanie szeregu czasowego położeń atomów i ich analizę. Oprogramowanie napisane w Pythonie. Część dodatkowych narzędzi w C++. Do tego parę skryptów bash.

Program do analizy EKG

Program przygotowany w Java wczytujący obrazek z zapisem EKG i pozwalający na ręczny pomiar parametrów zapisu. W zasadzie elektroniczna linijka. Program stworzony w ramach pracy inżynierskiej. Aktualnie nie wiem gdzie mam kod źródłowy programu.

Aplikacja sieciowa do wspierania nauki do egzaminu lekarskiego ze specjalizacji z chorób wewnętrznych

Serwis stworzony w 2015 roku, zawierający zebrane pytania do egzaminu PES-Choroby Wewnętrzne udostępnione na stronie protest-pes. Serwis nie tylko zbierał pytania, ale także umożliwiał naukę poprzez losowe wyświetlanie pytań z zadanej puli. Do tego posiadał opcję rejestracji użytkowników, dodawanie komentarzy, system oceny przez użytkowników, które odpowiedzi są poprawne (odpowiedzi do pytań nie były dostępne) oraz stronę typu Wiki. Wszystko stworzone na podstawie PHP oraz MySQL. Bazę pytań zebrałem chyba poprzez automatyczną obróbkę udostępnionych pdfów (Python) i późniejsze ręczne oczyszczanie danych.

Wykształcenie

 • 10.2015 - 09.2021

  Studia doktoranckie, Fizyka

  Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

  Doktorat pt. “Study of the emission of organic material from a free-standing graphene substrate by keV cluster bombardment” Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Postawa (Zakład Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii)

  Modelowanie komputerowe metodą dynamiki molekularnej. Modelowanie emisji materiału z grafenu podczas uderzania w niego klastrami atomowymi o energiach keV-owych.

 • 10.2011 - 09.2014

  Studia magisterskie, Zaawansowane Materiały i Nanotechnologi (specjalizacja Fotonika i Nanotechnologia)

  Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

  Praca magisterska pt. “Struktury fotoniczne — symulacje i zastosowania” Promotor: prof. dr hab. Szymon Pustelny (Zakład Fotoniki)

  Badanie światłowodów fotonicznych, w szczególności światłowodów z zawieszonym rdzeniem. Badanie możliwości detekcji elementów zaadsorbowanych na wewnętrznym rdzeniu światłowodu. Symulacje rozkładu pola elektromagnetycznego w światłowodach fotonicznych.

 • 10.2009 - 01.2014

  Studia inżynierskie, Inżynieria Biomedyczna

  Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

  Praca inżynierska pt. “Oprogramowanie wspomagające wizualną analizę zapisu EKG” Promotor: dr hab. Paweł Wołoszyn, lek. med. (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)

  Przygotowanie oprogramowania (Java) pozwalającego na pomiary wizualne zapisów badania EKG.

 • 10.2008 - 09.2011

  Studia licencjackie, Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia

  Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

  Praca licencjacka pt. “Szczotki polimerowe szczepione z powierzchni złota” Promotor: prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny (Wydział Chemii)

  Synteza prekursora wzrostu szczotek polimerowych.

Wyjazdy studyjne

 • 08.2013

  Szkoła letnia z fotoniki “The ABCD formalism and speckle dynamics”

  DTU — Duński Uniwersytet Techniczny, Roskilde-Risø, Dania

  Badanie “plamek” (speckles) powstających przy rozpraszaniu światła laserowego na powierzchni materiałów.

 • 02.2011 - 06.2011

  Studia zagraniczne w ramach programu Erasmus

  Faculty of Science, Uniwersytet Kopenhaski, Kopenhaga, Dania

 • 10.2006 - 03.2007

  Nauka w zagranicznej szkole średniej w ramach wyjazdu prywatnego

  Foreman High School, Chicago, IL, USA

Szkolenia

 • 09.2022 - 12.2022

  Mazovian Startup III

  Youth Business Poland, Warszawa

  Cykl szkoleniowy dla właścicieli startupów obejmujący m.in. zarządzanie, sprzedaż, prezentowanie pomysłu, budżetowanie.

 • 10.11.2020

  Budowanie efektywnych zespołów. Leadership.

  Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 • 04.11.2020

  Marka w mediach społecznościowych

  Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 • 27.05.2020

  Jak zostać Leanowcem? Co trzeba wiedzieć, żeby pracować w Lean Management?

  Akademickie Biuro Karier, Politechnika Opolska / PATH Szkoła Doskonalenia

 • 26.05.2020

  Wstęp do 6 Sigma. Różnice w podejściu numerycznym i analitycznym.

  Akademickie Biuro Karier, Politechnika Opolska / Mondelēz International, Inc.

 • 10.2018 - 02.2019

  Warsztaty STARTER by InnoEnergy “Zbuduj swój własny start-up”

  AGH Akademia Górniczo-Hutnicza / Uniwersytet Jagielloński / InnoEnergy Central Europe Sp. z o.o.

 • 18.10.2016

  Co trzeba wiedzieć, żeby poprawnie przygotować budżet, poprowadzić i rozliczyć projekt Horyzont 2020.

  Krajowy Punkt Kontaktowy dla Programów Badawczych

 • 13.01.2016

  TRIZ — pragmatyczny sposób tworzenia innowacji

  Cetrum Transferu Technologii CITTRU, Uniwersytet Jagielloński / Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Uniwersytet Jagielloński

 • 15.10.2014

  Wolfram Technologies Workshop

  Wolfram Research Europe Ltd. / Gambit COiS Sp. z o.o.

 • 02.2012 - 06.2012

  Absolwent na rynku pracy

  Biuro Karier, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński

 • 06.2010

  4. Szkoła Techniki Próżniowej

  Polskie Towarzystwo Próżniowe

 • 11.2009

  Zarządzanie projektami w środowisku akademickim

  Rada Kół Naukowych, Uniwersytet Jagielloński

Certyfikaty

 • 2017 (bezterminowo)

  Certyfikat z języka angielskiego na poziomie C1, Uniwersytet Jagielloński

 • 06.08.2014 (wygasł 06.08.2017)

  Certified LabVIEW Developer (nr 100-914-2634)

 • 15.01.2013 (wygasł 15.01.2015)

  Certified LabVIEW Associate Developer (nr 100-313-174)

 • 2009 (bezterminowo)

  Cambridge CAE (Certificate in Advanced English) — język angielski, poziom C1

 • 2007 (wygasł 2009)

  TOEFL iBT 99/120 punktów — język angielski, poziom C1

Nagrody

 • 10.2015 - 09.2021

  Stypendium doktoranckie

  Instytut Fizyki, Uniwersyet Jagielloński, Kraków

 • 10.201 - 09.2018

  Stypendium rektora dla najlepszych doktorantów

  Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 • 10.2017

  1. miejsce w konkursie kryptograficznym “Łamacze Szyfrów”

 • 28.05.2016

  2. miejsce w krajowych zawodach robotycznych KrakRobot 2016

 • 11.04.2014

  3. miejsce w konkursie Nest Innovation e-startup challange

 • 18.12.2013

  1. miejsce w konkursie na projekt w środowisku Wolfram Mathematica 2013/2014

  Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 • 20.02.2013

  1. miejsce w konkursie na projekt w środowisku Wolfram Mathematica 2012/2013

  Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Publikacje

 • J. Kruszelnicki, M. Gołuński, P. Ciochoń, M. Noya, E. Pelayo, J. Żyra; “SME segmentation and regional development agencies’ innovation support measures”; Reg. Stud. Reg. Sc. 7(1), 511; 2020; DOI: 10.1080/21681376.2020.1811753

 • M. Gołuński, S. Hrabar, Z. Postawa; “Mechanisms of molecular emission from phenylalanine monolayer deposited on free-standing graphene bombarded by C60 projectiles”; App. Surf. Sc. 539, 148259; 2020; DOI: 10.1016/j.apsusc.2020.148259

 • W. Guo, M. Kański, W. Liu, M. Gołuński, Y. Zhou, Y. Wang, C. Cheng, Y. Du, Z. Postawa, W.D. Wei, Z. Zhu; “Three-Dimensional Mass Spectrometric Imaging of Biological Structures Using a Vacuum Compatible Microfluidic Device”; Anal. Chem. 92(20), 13785; 2020; DOI: 10.1021/acs.analchem.0c02204

 • M. Gołuński, S. Hrabar, Z. Postawa; “Mechanisms of particle ejection from free-standing two-layered graphene stimulated by keV argon gas cluster projectile bombardment – Molecular dynamics study”; Surf. Coat. Tech. 391, 125683; 2020; DOI: 10.1016/j.surfcoat.2020.125683

 • S.V. Verkhoturov, M. Gołuński, D.S. Verkhoturov, B. Czerwiński, M.J. Eller, S. Geng, Z. Postawa, E.A. Schweikert; “Hypervelocity cluster ion impacts on free standing graphene: Experiment theory, and applications”; J. Chem. Phys. 150(16), 160901; 2019; DOI: 10.1063/1.5080606

 • S.V. Verkhoturov, M. Gołuński, D.S. Verkhoturov, S. Geng, Z. Postawa, E.A. Schweikert; ““Trampoline” ejection of organic molecules from graphene and graphite via keV cluster ions impacts” J. Chem. Phys. 148(14), 144309; 2018; DOI: 10.1063/1.5021352

 • M. Gołuński, Z. Postawa; “Effect of kinetic energy and impact angle on carbon ejection from a free-standing graphene bombarded by kilo-electron-volt C60”; J. Vacc. Sci. and Tech. B 36(3), 03F112; 2018; DOI: 10.1116/1.5019732

 • M. Gołuński, S.V. Verkhoturov, D.S. Verkhoturov, E.A. Schweikert, Z. Postawa; “Effect of substrate thickness on ejection of phenylalanine molecules adsorbed on free-standing graphene bombarded by 10 keV C60”; Nucl. Intr. and Meth. B 393, 13-16; 2017; DOI: 10.1016/j.nimb/2016.09.006

 • M. Gołuński, Z. Postawa; “Effect of Sample Thickness on Carbon Ejection from Ultrathin Graphite Bombarded by keV C60”; Act. Phys. Pol. A 132(2), 222-224; 2017; DOI: 10.12693/APhysPolA.132.222

 • M. Kański, D. Maciążek, M. Gołuński, Z. Postawa; “Sputtering of octatetrane by 15 keV C60 projectiles: Comparison of reactive interatomic potentials”; Nucl. Intr. and Meth. B 393, 29-33; 2017; DOI: 10.1016/j.nimb.2016.10.023

 • B. Wajnchold, M. Grabka, A. Umińska, A. Ryguła, D. Kotas, M. Gołuński, S. Pustelny, W. Gawlik; “Adsorption of cationic organic dyes in suspended-core fibers”; Optics Letters 40(8), 1647-1650; 2015; DOI: 10.1364/OL.40.001647

 • B. Wajnchold, A. Umińska, M. Grabka, A. Ryguła, D. Kotas, M. Gołuński, S. Pustelny, W. Gawlik; “Spectroscopy of liquid-filled microstructured optical fibres”; European Conference on Lasers and Electro-Optics CLEO Conference Papers; 2015

Konferencje

 • 10th National Nanotechnology Conference NANO 2022, 2022, Kraków (wystąpienie ustne)

 • Graphene Week 2021, 2021, online (poster)

 • 13th International Conference on Nanomaterials – Research & Applications NANOCON 2021, 2021, Brno, Czechy (poster)

 • 11th Graphene Conference 2021, 2021, Grenoble, Francja (poster)

 • 23rd International Workshop on Inelastic Ion-Surface Collisions IISC-23, 2019, Matsue, Japonia (wystąpienie ustne)

 • 21st International Conference Surface Modification of Materials by Ion Beams SMMIB2019, 2019, Tomsk, Rosja (wystąpienie ustne)

 • 18th European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis ECASIA2019, 2019, Drezno, Niemcy (wystąpienie ustne)

 • 14th International Conference on Computer Simulation of Radiation Effects in Solids COSIRES 2018, 2018, Shanghai, Chiny (wystąpienie ustne)

 • International Conference on Secondary Ion Mass Spectrometry SIMS Europe 2018, 2018, Monachium, Niemcy (wystąpienie ustne)

 • 21st International Conference on Secondary Ion Mass Spectrometry SIMS, 2017, Kraków (wystąpienie ustne)

 • 13th International Conference on Computer Simulation of Radiation Effects in Solids COSIRES 2016, 2016, Loughborough, Wielka Brytania (wystąpienie ustne)

 • 11th International Conference on Ion Implantation and Other Applications of Ions and Electrons ION 2016, 2016, Kazimierz Dolny (wystąpienie ustne)

Inne umiejętności

 • “Złota rączka” — jak trzeba, to zrobię wiele drobnych napraw i prac domowych. Naprawa lampki, założenie gniazdka, uszczelnienie kranu, przerobienie odpływu, sklejenie rozpadających się krzeseł, złożenie mebli, drobne przeróbki mebli. Wszystko to kiedyś robiłem.
 • Drobne prace na sieci internetowej — samodzielnie zakładałem i konfigurowałem wewnętrzną sieć internetową w domu oraz stawiałem domowy serwer.
 • Drobne prace projektowe — projektowałem w CAD (AutoCAD oraz LibreCAD) rozkłady pomieszczeń i mebli, rzuty zagospodarowania ścian, zagospodarowanie działki.
 • Gotowanie i pieczenie — najchętniej ciasta i kuchnia azjatycka, ale dopóki mam przepis, to mogę stać w kuchni.
 • Prawo jazdy kat. B — jeździłem po wielu miastach, w najróżniejszych państwach, po terenach prostych i w miarę wymagających (Gruzińska Tuszetia była chyba najbardziej ekstremalna), na krótkich i długich trasach, i jak dotąd nigdy nie dostałem mandatu.

Ulubione zajęcia

 • Rozwiązywanie problemów logicznych
 • Zbieranie danych i ich analiza
 • Obcowanie z kulturą i sztuką (muzea, koncerty, teatry, kina)
 • Dyskutowanie
 • Zwiedzanie
 • Zdobywanie nowej wiedzy